ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน (อ่าน 142) 09 ต.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค 1/2565 (อ่าน 155) 23 ก.ย. 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ศูนย์เวียงแหงเหนือ (อ่าน 150) 18 ก.ย. 65
การจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2565 (อ่าน 237) 13 มิ.ย. 65
ประกาศจากทางโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่องการเปิดเรียน Onsite ในวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 405) 04 ก.พ. 65
งดการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบ ON-SITE โดยการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบ ON-HAND (อ่าน 421) 16 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่องการประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ (อ่าน 478) 21 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 665) 23 มี.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) (อ่าน 125) 13 ม.ค. 64
ประชุมสัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พบเพื่อนครู (อ่าน 763) 20 ธ.ค. 63
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 655) 08 ธ.ค. 63
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านม่วงป็อก (อ่าน 753) 04 ธ.ค. 63
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ (อ่าน 689) 03 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 713) 27 ต.ค. 63
RATRACH GAME 2020 กีฬาคณะสีโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 2563 (อ่าน 117) 16 ต.ค. 63
การรับการตรวจสอบภายใน (อ่าน 629) 04 ก.ย. 63
รางวัลคนดีศรี สพป.เชียงใหม่เขต3 และสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 686) 28 ส.ค. 63
รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ประเภทลูกเสือสำรอง (อ่าน 688) 20 ส.ค. 63
ชมVDOการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี2563 ประเภทลูกเสือสำรอง ของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ (อ่าน 74) 20 ส.ค. 63
กิจกรรมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 562) 14 ส.ค. 63
vdo งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 111) 14 ส.ค. 63