รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
200 หมู่ที่ 1 บ้านเปียงหลวง   ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
เบอร์โทรศัพท์ 053 476090 เบอร์แฟกส์ -
Email : ratrach@windowslive.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :