คณะผู้บริหาร

นางโนรี รินเขียว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา