กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิสุดา เบญจวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0843657742

นายภูมิพัชร ภาคสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0613084459
อีเมล์ : blackoreo1973@gmail.com