กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิสุดา เบญจวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายภูมิพัชร ภาคสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : blackoreo1973@gmail.com