ติดต่อเรา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
200 หมู่ที่ 1 บ้านเปียงหลวง   ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
เบอร์โทรศัพท์ 053-476090-1
Email : ratrach@windowslive.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน