ติดต่อเรา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
200 หมู่ที่ 1 บ้านเปียงหลวง   ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
เบอร์โทรศัพท์ 053 476090 เบอร์โทรสาร -
Email : ratrach@windowslive.com
Facebook : http://1ab.in/LR1


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน