กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

เมธี แสนสำโรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสร้อยสุนีย์ ชูรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1