กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ ธะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 081-7846786
อีเมล์ : see.aew@hotmail.com

นางสาวสันธิลา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0863554229