คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวมารีมารถ กาดู
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0985597924
อีเมล์ : mareemart.2516@gmail.com

นางสาวกุลธิดา แปงเชียงแสน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0932788041
อีเมล์ : loveaomaem@gmail.com

นางสาวธรรมรีย์ แซ่ซิ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 095-6965716
อีเมล์ : thummaree00@gmail.com