ปฐมวัย

นางสาวปาณิสรา สายชมภู
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นขจร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3