ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
วันพฤหัสที่20 สิงหาคม 2563 ลูกเสือ เนตรนารีได้ปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่รอบอ่างเก็บน้ำเอิ๋งจ๋ง
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,20:51   อ่าน 11 ครั้ง