ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 โรงเรียนรัฐราษฎร์ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้และสร้างคุณธรรมที่ดีให้กับนักเรียน นำโดยนายอำนาจ บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และนางอำพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงได้เป็นประธานในกิจกรรมนี้ และได้นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,23:58   อ่าน 9 ครั้ง