ภาพกิจกรรม
งานกรีฑาคณะสีอนุบาล ปีการศึกษา2563
งานกรีฑาคณะสีอนุบาล ปีกาศึกษา 2563 Ratrach Game 2020 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดยผู้อำนวยการอำนาจ บำเรอจิตต์ จัดการแข่งขันกรีฑาในระดับอนุบาลเพื่อพัฒนาทัษะและความสามารถด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และห้างร้านทุกภาคส่วน #รัฐราษฎร์พร้อมพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่21
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,13:55   อ่าน 6 ครั้ง