ภาพกิจกรรม
เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันจันทร์ที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายอำนาจ บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง และนายวสันต์ วันกาล เป็นคณะกรรมการในการประเมินครูผู้ช่วย โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินในครั้งนี้2ท่านได้แก่ นางวิสุดา เบญจวรรณและนางสาวปาณิสรา สายชมภู

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,23:18   อ่าน 110 ครั้ง