ภาพกิจกรรม
การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
วันพุธที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวปรัศนีใจ  กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง และนายวสันต์  วันกาล เป็นคณะกรรมการในการประเมินครูผู้ช่วย  โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินในครั้งนี้4ท่านได้แก่ นายอนุสรณ์  บุญเทียม  นางสาวจุฑามาศ ธะนะ  นางสาวสร้อยสุนีย์ ชูรักษา และนายรังสฤษฎ์  นางาม

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,21:10   อ่าน 132 ครั้ง