ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดการเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียนขึ้นเมื่อวันที่18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ เด็กชายอนุชา  แซ่หลี่

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,11:40   อ่าน 82 ครั้ง