ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่25 มีนาคม พ.ศ.2564
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์นำโดยนางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้มีการประชุมชี้แจงผลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,12:28   อ่าน 53 ครั้ง