ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางโนรี รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๘ ฐาน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,21:43   อ่าน 172 ครั้ง