ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญโรงเรียนและพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลใหม่
วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
นางโนรี รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
และนางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดห้องเรียนอนุบาลใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับทางโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. ไอศกรีม จากรองฯพัชรินทร์ เจริญบุญญากุล นางสาวเนตรนภา ยะมะโน และนางสาวธศวภรณ์ กุลอริยพัฒน์
2. หมี่ผัด จากกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนจีนบ้านเปียงหลวง
3. น้ำสมุนไพร จากนางสมพร อ๋องเกี้ยว
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,12:40   อ่าน 66 ครั้ง