ภาพกิจกรรม
กีฬาสี Ratrach Game
๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางโนรี รินเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปรัศนีใจ กุนนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี Ratrach Game เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,20:04   อ่าน 34 ครั้ง