ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่13สิงหาคม 2563
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญาและทำพิธีเจิมหนังสือเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 25 ครั้ง