ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับการตรวจสอบภายใน
เมื่อวันพุธที่2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับการประเมินและชี้แนะในการดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุจากนายรพีพัฒน์ศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนายโกมล แก้วใส่เงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 197 ครั้ง