ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ และรองผู้อำนวยการ นางสาวปรัศนีใจ  กุนนะ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนเนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
#ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
รองผู้อำนวยการปรัศนีใจ กุนนะ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 179 ครั้ง