ผู้บริหาร

นางโนรี รินเขียว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2020
ปรับปรุง 18/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 142508
Page Views 160415
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านม่วงชุม ม่อนปิ่น ฝาง
2 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ม่อนปิ่น ฝาง 053452018
3 โรงเรียนบ้านขอบด้ง ม่อนปิ่น ฝาง สนง.(053)114613, ผอ.สุนทร 0861827833
4 โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาบ้านสวนชา ม่อนปิ่น ฝาง
5 โรงเรียนบ้านหัวนา ม่อนปิ่น ฝาง
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว ม่อนปิ่น ฝาง
7 โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่น ฝาง
8 โรงเรียนบ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง
9 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่น ฝาง
10 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สันทราย ฝาง
11 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สาขาเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ สันทราย ฝาง
12 โรงเรียนวัดนันทาราม สันทราย ฝาง
13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สันทราย ฝาง
14 โรงเรียนบ้านสันทราย สันทราย ฝาง
15 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ สันทราย ฝาง
16 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง
17 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันทราย ฝาง
18 โรงเรียนสายอักษร เวียง ฝาง 053-451056
19 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร เวียง ฝาง
20 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สาขาบ้านตาดน้อย เวียง ฝาง
21 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง
22 โรงเรียนบ้านท่าสะแล เวียง ฝาง
23 โรงเรียนอนุบาลปาริชาติอนุสรณ์ เวียง ฝาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยบอน เวียง ฝาง
25 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย เวียง ฝาง 053-382-626
26 โรงเรียนบ้านแม่ใจ เวียง ฝาง
27 โรงเรียนรังษีวิทยา เวียง ฝาง
28 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ เวียง ฝาง
29 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ เวียง ฝาง 0864203123
30 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เวียง ฝาง
31 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย เวียง ฝาง
32 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม เวียง ฝาง
33 โรงเรียนบ้านแม่ข่า แม่ข่า ฝาง 0-5388-4913
34 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา แม่ข่า ฝาง
35 โรงเรียนบ้านสันม่วง แม่ข่า ฝาง 053-884894
36 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน แม่ข่า ฝาง
37 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง แม่ข่า ฝาง 053884914
38 โรงเรียนบ้านโป่งนก แม่คะ ฝาง
39 โรงเรียนบ้านปางปอย แม่คะ ฝาง 053-460025
40 โรงเรียนบ้านแม่คะ แม่คะ ฝาง 0-5396-9287
41 โรงเรียนบ้านโป่งนก สาขาบ้านแม่ป่าไผ่ แม่คะ ฝาง
42 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง
43 โรงเรียนบ้านแม่คะ สาขาบ้านหนองบัวคำ แม่คะ ฝาง
44 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ แม่คะ ฝาง 053969186
45 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง แม่งอน ฝาง
46 โรงเรียนบ้านหนองขวาง แม่งอน ฝาง
47 โรงเรียนบ้านหลวง แม่งอน ฝาง
48 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก แม่งอน ฝาง 053460026
49 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก แม่งอน ฝาง
50 โรงเรียนวิรุณเทพ แม่งอน ฝาง
51 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอน ฝาง
52 โรงเรียนบ้านคุ้ม แม่งอน ฝาง
53 โรงเรียนบ้านยาง แม่งอน ฝาง
54 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม แม่งอน ฝาง
55 โรงเรียนบ้านปางสัก แม่สูน ฝาง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูน ฝาง
57 โรงเรียนบ้านต้นส้าน แม่สูน ฝาง
58 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ แม่สูน ฝาง
59 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง แม่สูน ฝาง
60 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง
61 โรงเรียนบ้านหนองยาว แม่สูน ฝาง
62 โรงเรียนบ้านป่าบง โป่งน้ำร้อน ฝาง
63 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อน ฝาง
64 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อน ฝาง
65 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน ฝาง
66 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
67 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
68 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
69 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
70 โรงเรียนบ้านแม่จา ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
71 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
72 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้ง เชียงดาว
73 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้ง เชียงดาว
74 โรงเรียนบ้านปางเฟือง ปิงโค้ง เชียงดาว
75 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม ปิงโค้ง เชียงดาว
76 โรงเรียนบ้านออน ปิงโค้ง เชียงดาว
77 โรงเรียนบ้านปางมะเยา ปิงโค้ง เชียงดาว
78 โรงเรียนบ้านแม่เตาะ เชียงดาว เชียงดาว
79 โรงเรียนอนุบาลปัญญา เชียงดาว เชียงดาว
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สาขาปางแดง เชียงดาว เชียงดาว
81 โรงเรียนศิลรวี เชียงดาว เชียงดาว
82 โรงเรียนบ้านดอน เชียงดาว เชียงดาว
83 โรงเรียนบ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว
84 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร เชียงดาว เชียงดาว
85 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาว เชียงดาว 053-455191
86 โรงเรียนบ้านม่วงฆ้อง เชียงดาว เชียงดาว
87 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล เชียงดาว เชียงดาว
88 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงดาว
89 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว 053455279
90 โรงเรียนบ้านเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว
91 โรงเรียนบ้านเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว
92 โรงเรียนดอยสามหมื่น เมืองคอง เชียงดาว
93 โรงเรียนบ้านวังมะริว เมืองคอง เชียงดาว
94 โรงเรียนบ้านหนองบัว เมืองคอง เชียงดาว
95 โรงเรียนบ้านใหม่ เมืองงาย เชียงดาว
96 โรงเรียนบ้านแม่ข้อน เมืองงาย เชียงดาว
97 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว
98 โรงเรียนบ้านโป่งอาง เมืองนะ เชียงดาว
99 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เมืองนะ เชียงดาว
100 โรงเรียนบ้านรินหลวง เมืองนะ เชียงดาว
101 โรงเรียนบ้านโละป่าหาญ เมืองนะ เชียงดาว
102 โรงเรียนบ้านเมืองนะ เมืองนะ เชียงดาว 053-460238
103 โรงเรียนบ้านหนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว
104 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เมืองนะ เชียงดาว
105 โรงเรียนแกน้อยศึกษา เมืองนะ เชียงดาว 053460015
106 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู เมืองนะ เชียงดาว
107 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย เมืองนะ เชียงดาว
108 โรงเรียนบ้านนาหวาย เมืองนะ เชียงดาว
109 โรงเรียนบ้านแม่แมะ แม่นะ เชียงดาว
110 โรงเรียนบ้านสบคาบ แม่นะ เชียงดาว
111 โรงเรียนวัดจอมคีรี แม่นะ เชียงดาว
112 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะ เชียงดาว
113 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สาขาป่าโหล แม่นะ เชียงดาว
114 โรงเรียนบ้านป่าบง แม่นะ เชียงดาว
115 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว
116 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า แม่นะ เชียงดาว
117 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ แม่นะ เชียงดาว
118 โรงเรียนอนุบาลเรวดี แม่นะ เชียงดาว
119 โรงเรียนบ้านแม่นะ แม่นะ เชียงดาว 053046791
120 โรงเรียนบ้านสบอ้อ แม่นะ เชียงดาว
121 โรงเรียนวัดปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว
122 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง 081-7647349
123 โรงเรียนบ้านจอง เปียงหลวง เวียงแหง 098-7953721
124 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เปียงหลวง เวียงแหง
125 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปียงหลวง เวียงแหง 053 476090
126 โรงเรียนบ้านแม่หาด เมืองแหง เวียงแหง
127 โรงเรียนบ้านเวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง
128 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สาขาเลาวู เมืองแหง เวียงแหง
129 โรงเรียนบ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง
130 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมืองแหง เวียงแหง
131 โรงเรียนบ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง
132 โรงเรียนบ้านปางป๋อ แสนไห เวียงแหง
133 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก แสนไห เวียงแหง 053476110
134 โรงเรียนบ้านห้วยปู ท่าตอน แม่อาย 053- 459491
135 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ท่าตอน แม่อาย
136 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ท่าตอน แม่อาย
137 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย
138 โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) ท่าตอน แม่อาย
139 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอน แม่อาย
140 โรงเรียนบ้านหาดชมพู ท่าตอน แม่อาย
141 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอน แม่อาย 053053594
142 โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 ท่าตอน แม่อาย
143 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย 053-460053
144 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น ท่าตอน แม่อาย
145 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย
146 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ท่าตอน แม่อาย
147 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สาขาโละป่าไคร้ บ้านหลวง แม่อาย
148 โรงเรียนบ้านหลวง บ้านหลวง แม่อาย
149 โรงเรียนบ้านหลวง สาขาห้วยมะเฟือง บ้านหลวง แม่อาย
150 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ บ้านหลวง แม่อาย
151 โรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านหลวง แม่อาย
152 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว มะลิกา แม่อาย
153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกา แม่อาย
154 โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย 053-460056
155 โรงเรียนบ้านสันปอธง สันต้นหมื้อ แม่อาย
156 โรงเรียนบ้านโละ สันต้นหมื้อ แม่อาย
157 โรงเรียนบ้านทรายแดง สันต้นหมื้อ แม่อาย
158 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อ แม่อาย
159 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู แม่นาวาง แม่อาย
160 โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่นาวาง แม่อาย
161 โรงเรียนทหารม้าอนุสรณ์ บ้านวังดิน แม่นาวาง แม่อาย
162 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง สาขาห้วยจันสี แม่นาวาง แม่อาย
163 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง แม่นาวาง แม่อาย
164 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า แม่นาวาง แม่อาย
165 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สาขาหัวแม่เมืองน้อย แม่นาวาง แม่อาย
166 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย แม่นาวาง แม่อาย
167 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง สาขาห้วยป่ากล้วย แม่นาวาง แม่อาย
168 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ แม่นาวาง แม่อาย
169 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย แม่นาวาง แม่อาย
170 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย
171 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 แม่นาวาง แม่อาย
172 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สาขาบ้านห้วยม่วง แม่นาวาง แม่อาย
173 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง แม่สาว แม่อาย
174 โรงเรียนบ้านดง แม่สาว แม่อาย
175 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย
176 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย
177 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า แม่สาว แม่อาย
178 โรงเรียนบ้านแม่สาว แม่สาว แม่อาย
179 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง แม่สาว แม่อาย
180 โรงเรียนบ้านดอนชัยสาขาบ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย
181 โรงเรียนปราณีวิทยา แม่อาย แม่อาย 053 - 459 266
182 โรงเรียนบ้านเด่น แม่อาย แม่อาย
183 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม แม่อาย แม่อาย
184 โรงเรียนบ้านดอนชัย แม่อาย แม่อาย 053-459079
185 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สาขาดอยแหลม แม่อาย แม่อาย
186 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ปงตำ ไชยปราการ 053457708
187 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ปงตำ ไชยปราการ
188 โรงเรียนบ้านห้วยบง ปงตำ ไชยปราการ
189 โรงเรียนวัดมหิงสาวาส ปงตำ ไชยปราการ
190 โรงเรียนบ้านปงตำ ปงตำ ไชยปราการ
191 โรงเรียนวัดบ้านท่า ปงตำ ไชยปราการ
192 โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา ปงตำ ไชยปราการ
193 โรงเรียนบ้านร้องธาร สาขาปางมะขามป้อม ศรีดงเย็น ไชยปราการ
194 โรงเรียนบ้านอ่าย ศรีดงเย็น ไชยปราการ
195 โรงเรียนบ้านแม่ขิ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
196 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
197 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์ ศรีดงเย็น ไชยปราการ
198 โรงเรียนบ้านป่าซาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ
199 โรงเรียนบ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ
200 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ
201 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ
202 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ
203 โรงเรียนสันติวนา หนองบัว ไชยปราการ
204 โรงเรียนไชยปราการ หนองบัว ไชยปราการ
205 โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัว ไชยปราการ 0801243902
206 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว หนองบัว ไชยปราการ
207 โรงเรียนบ้านทา หนองบัว ไชยปราการ
208 โรงเรียนบ้านปาง หนองบัว ไชยปราการ
209 โรงเรียนบ้านสินชัย หนองบัว ไชยปราการ
210 โรงเรียนบ้านผาแดง หนองบัว ไชยปราการ
211 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ หนองบัว ไชยปราการ
212 โรงเรียนบ้านต้นโชค หนองบัว ไชยปราการ
213 โรงเรียนบ้านต้นโชค สาขากิ่วจำปี หนองบัว ไชยปราการ
214 โรงเรียนวัดป่าแดง แม่ทะลบ ไชยปราการ
215 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ แม่ทะลบ ไชยปราการ
216 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว แม่ทะลบ ไชยปราการ
217 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบ ไชยปราการ 053319528